Przekaz informacji w mediach elektronicznych

62

Do głównych mediów elektronicznych zaliczane jest radio. To dzięki niemu przekazywanie informacji poprzez fale stało się rzeczywistością. Dopiero w kolejnych etapach pojawiły się telewizja oraz Internet. Jaki rodzaj komunikacji miał najszerszy wpływ na ludzkość? Oczywiście radio było milowym krokiem, ale to Internet doprowadził do pełnej globalizacji świata. Dzięki szerokiemu dostępowi do sprzętu komputerowego każdy jest w stanie porozumiewać się za pośrednictwem Sieci. Dziś pozyskiwanie informacji, nawet tych najbardziej skrywanych jest tak zwyczajne jak oddychanie. Czym tak naprawdę jest społeczeństwo globalne, kim są osoby określane mianem kosmopolitan. Dla nich nie są ważne granice administracyjne lub tradycja, w ich mniemaniu domem jest cały świat. Można zaobserwować dodatkowo, że kultura kosmopolitan jest za każdym razem taka sama. Niegdyś oddalone od siebie o wiele kilometrów ludy niezwykle się od siebie różniły. Współcześnie ludzie na całym globie żywią się tak samo oraz noszą ubrania identycznych krojów i marek. Jedynym wyróżnikiem jest wygląd fizyczny, którego ujednolicić się nie da. To czy przekształcanie się kultury masowej to zjawisko pozytywne czy nie będziemy mogli ocenić dopiero za kilkadziesiąt lat.

Jak obecnie przekazywane są wiadomości

35

Informacja jest od zawsze towarem cennym. Osoby, które dużo wiedziały oraz potrafiły to wykorzystać żyły w dostatku. Od tamtych lat z całą pewnością nic poza technologią nie uległo zmianie. Wiele lat temu wiadomości przekazywano wyłącznie ustnie, ewentualnie w formie pisma. Następnym etapem było powstanie radia i telefonu, które bardzo usprawniły ogólną komunikację. Najlepszym, mimo wszystko wynalazkiem jest Internet. Innowacyjna komunikacja głosowa i tekstowa nareszcie ujrzała światło dzienne. Nie ma znaczenia godzina lub lokalizacja. Najpoważniejszym problemem okazuje się być infiltracja wszystkich ogólnie dostępnych informacji. Internetowa kradzież danych, nazwisk czy haseł jest współcześnie na porządku dziennym, należy więc się przed tym zabezpieczać. Istotne jest stałe monitorowanie instytucji, które mają dostęp do informacji o nas oraz sprawdzanie czy nie są czasem używane w niepożądany oraz niezgodny z przepisami sposób. Takie sytuacje niestety okazują się być w obecnych czasach powszechne.